Релакс и кафе

Животът е прекрасен, когато престанеш да се сравняваш с другите

Всеки, който може да отговори правилно на тези въпроси, е емоционално интелигентен

Емпатията е изключително важна и в личния, и в професионалния ни живот. През последните години емоционалната интелигентност е търсено качество в професионалната сфера от много работодатели. Но как да разберем дали я притежаваме?

Хората, които могат да реагират на емоциите на другите, усещат настроенията им и знаят как да помогнат, са по-успешни от тези, които са лишени от емпатия.

Всъщност не е толкова трудно да разберете дали сте емоционално интелигентни. Всеки, който може да отговори правилно на тези въпроси, може да се поздрави за това качество:

  1. Какви са причините за вашия успех?

Когато отговарят на този въпрос, емоционално интелигентните хора биха се фокусирали върху своите успехи, но също така биха използвали думата „ние”. Това означава, че виждат приноса и на другите и могат да работят в екип.

Ако признавате приноса на други хора за собствените си успехи, не означава, че не се гордеете с постиженията си. Един истински лидер би постъпил точно така, а лидерите обикновено са и емоционално интелигентни.

  1. Какви други умения бихте искали да имате?

Желанието ви да придобиете нови умения и натрупате още знания показват, че сте емоционално интелигентни. Така че, ако имате незабавен отговор на този въпрос, вие имате високо EQ.

  1. Как реагирате на поражението?

Емоционално интелигентният човек знае как да се справи с пораженията възможно най-бързо, без да обвинява другите.

Самомотивацията е важна част от вашето EQ. Ето защо е определящо дали можете да понесете достойно неуспеха, или не.

  1. Как реагирате в конфликтни ситуации?

Можете ли да запазите самоконтрол, когато някой ви провокира, или изпадате в гняв? Запазвате ли добрия тон, когато емоциите на другите ескалират?

Емоционално интелигентният човек знае как да реагира, когато мнението на другия се различава от неговото, показвайки уважение.

Дори да смятате, че емоционалната ви интелигентност не е на високо ниво, можете да работите върху това качество.


Публикувана

в